Bell Schedules » Regular Schedule

Regular Schedule

Regular Schedule 129 Days beginning 8/12/19 and ending 5/21/20.
Description / Period Start Time End Time Length
Zero 6:41 AM 7:37 AM 56 min
Warning Bell 7:41 AM
First 7:45 AM 8:41 AM 56 min
Second 8:49 AM 9:45 AM 56 min
Third 9:53 AM 10:49 AM 56 min
Fourth 10:57 AM 11:55 AM 58 min
Lunch 11:55 AM 12:33 PM 38 min
Fifth 12:41 PM 1:37 PM 56 min
Sixth 1:45 PM 2:41 PM 56 min
Seventh 2:49 PM 3:45 PM 56 min